Dergi İletişimi

Posta Adresi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

14280 Gölköy / BOLU

Temel İletişim

Yrd. Doç. Dr. Osman MUTLUEL
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

14280 Gölköy / BOLU


Telefon: 0 374 253 40 05
Faks: 0 374 253 40 06
E-posta: omutluel@ibu.edu.tr

Destek İletişim

Yrd. Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL
Telefon: 0 374 253 40 05
E-posta: kmavil@ibu.edu.tr