Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

dergİabant (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) Türkiye'de ve dünyada ilahiyat ve sosyal bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlayan araştırmaya dayalı özgün makalelerin, deneme/derleme ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Tanıtım Yazıları

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

İmtiyaz Sahibi/Published By

AİBÜ İlahiyat Fakültesi adına Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

 

Editörler

Yrd. Doç. Dr. Osman MUTLUEL

Yrd. Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL

Yrd. Doç. Dr. Murat KOBYA

 

Dil Editörleri

Yrd. Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Faruk ÇİFÇİ

Okt. Laila MAHMOUD

 

 

Web Editörü

Yrd. Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL

 

İletişim ve Sekretarya

Yrd. Doç. Dr. Murat KOBYA

 

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Yasin KURBAN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞURLU

Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÖZ

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Bedriye REİS

Yrd. Doç. Dr. Cahid KARA

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Halide N. Ö. ERDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Y. MAVİL

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin İ. YEĞİN

Yrd. Doç. Dr. İsmail CERAN

Yrd. Doç. Dr. Macit DEMİRER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAŞAR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Faruk ÇİFÇİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih DEMİRCİ

Yrd. Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ

Yrd. Doç. Dr. Seyyid SANCAK

Yrd. Doç. Dr. Nihat DURAK

Yrd. Doç. Dr. Nusret DEDE

Yrd. Doç. Dr. Ömer BAŞKAN

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KAYA

Yrd. Doç. Dr. Şaban ÇİFTCİ

Yrd. Doç. Dr. Şaban KARASAKAL

Yrd. Doç. Dr. Talip AYAR

Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Zübeyir BULUT

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adem Apak, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Arslan, Süleyman Şah Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Yaman, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Bünyamin Erol, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk Beşer, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Alparslan Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Aydın, Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İlyas Çelebi, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Gencer, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Kara, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Raşit Küçük, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Şuayb Özdemir, Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah Çolak, İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Bostancı, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Ocak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Kaya, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Cemalettin Erdemci, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Erdinç Ahatlı, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Hacak, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Hayati Yılmaz, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Kamil Güneş, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Muhammet Tarakçı, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Necmettin Gökkır, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Salih Çift, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Sinan Öğe, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Vejdi Bilgin, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf Doğan, Cumhuriyet Üniversitesi