Dergi Sponsorluğu

Yayıncı

Derginin İmtiyaz Sahibi, AİBÜ İlahiyat Fakültesi adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ'tır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi