Fransa’da Milli Din: Gallikan Hipotez (Emmanuel TAWIL)

Mürsel Özalp

Özet


Eski Fransa (Ancienne France)’da Gallikanizm, Fransa’nın farklı piskoposluk bölgelerinden müteşekkil milli bir kilise; Fransa Kilisesi (Ecclesia Gallicana) olarak ortaya çıkmıştır. Bu milli kilise, Gallikan Kilisesinin hakları (liberties) mottosuyla Roma Kilisesinden özerk bir şekilde konumlanmıştır. Gallikan bakış açısına göre (Fransız) halkı ve Gallikan Kilisesi tek bir beden olup, bütün Fransız vatandaşları, Fransa’da Gallikan Kilisesi olarak varlığını koruduğu düşünülen Katolik Kilisesinin birer üyesidirler

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.
İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: +90 374 253 4005   Faks: +90 374 253 4006  E-posta: dergiabant@ibu.edu.tr