Gazâlî’ye Göre Bir Bilgi Kaynağı Olarak Marifet

Bedriye Reis

Özet


Tasavvuf ehli tarafından iç tecrübe ile vasıtasız olarak elde edilen marifet, duyu organları ve akıl aracılığıyla sahip olunan bilgiden daha üstün görülmüş ve gerçek bilginin de söz konusu bilgi türü olduğu ileri sürülmüştür. Tasavvuf geleneğinin önde gelen temsilcilerinden biri olan Gazâlî de marifeti en yüksek ideal olarak takdim etmiştir. Bu makalenin konusu, Gazâlî'nin tasavvuf anlayışında marifetin konumunu belirlemektir. Bu çerçevede Gazâlî'nin marifeti nasıl tanımladığı, marifete ne derece önem atfettiği, marifetin imkân ve sınırları ve marifetin oluşumunda kalbin rolü çalışmanın esasını oluşturmaktadır.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.
İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: +90 374 253 4005   Faks: +90 374 253 4006  E-posta: dergiabant@ibu.edu.tr