Tefsirler ve Müfessirler (Bergamalı Cevdet)

Şaban Karasakal

Özet


Çevirisini yaptığımız bu metin, Dâru’l-Fünûn İlahiyat Fakültesi müderrislerinden Bergama’lı Cevdet’in 1920-1926 yılları arasında yayınlanan Mahfil dergisinde kaleme almış olduğu seri makalelerden birisidir. Makalede Bergama’lı Cevdet, tefsir çeşitlerinden rivayet ve dirayet tefsirinin birbiriyle mukayesesini yaparak, dirayet tefsirinin dereceleri hakkında bilgi vermektedir. Bergama’lı Cevdet, hem rivayet hem de dirayet tefsirinin önemli kaynaklarından olan Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirine dair misaller vererek makalesini sonlandırmaktadır. Böylelikle âyetlerin anlaşılmasının en kolay yolundan birisinin, yine âyetlere müracaat etmek olduğunu misallerle göstermektedir.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.
İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: +90 374 253 4005   Faks: +90 374 253 4006  E-posta: dergiabant@ibu.edu.tr