Fıkıh Literatürüne Giriş (Fuat SEZGİN)

Said Nuri Akgündüz

Özet


Aşağıda çevirisini sunacağımız metin, ilimler tarihçisi Fuat Sezgin’in Arapça Kültür Tarihi (GAS) adıyla yazdığı ansiklopedik eserin fıkıh ilmine ayrılmış bölümünün giriş kısmıdır. Fuat Sezgin burada, İslami ilimlerin çeşitli dallarında yazılmış birçok kaynaktaki işaretlerden hareketle, diğer ilim dallarında olduğu gibi fıkıhta da yazılı tedvin hareketinin oldukça erken bir dönemde başlamış olduğunu iddia etmektedir. Sezgin, sahabe ve tabiin dönemlerine ait parça parça da olsa birçok metnin, diğer kitaplar içinde bize kadar ulaşmış olduğunu göstermekte, bu konuda yeni araştırmalar için ışık tutmaktadır.

Tam Metin:

PDF

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.
İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: +90 374 253 4005   Faks: +90 374 253 4006  E-posta: dergiabant@ibu.edu.tr