Yazar Detayları

Kara, Cahid

  • Güz 2013 - Makaleler
    İslâm Coğrafyasında Mecûsîler (Emevîlerin Sonuna Kadar)
    Özet  PDF
  • Güz 2014 - Makaleler
    1950’ye Kadar Gerede’de Dinî ve Sosyal Hayat
    Özet  PDF